" ธงเจ (ธงเทศกาลกินเจ) "

สำหรับร้านอาหาร การปักธงเจ หรือตกแต่งสถานที่ด้วยธงราวเจ สามารถเพิ่มยอดขายในเทศกาลกินเจได้อย่างดี เพราะลูกค้าจะมองหาสัญลักษณ์เจเท่านั้น

BN ธงเจ